Stypendia artystyczne

Stypendium artystyczne jest udzielane uczniom Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Marcina Gortata, którzy uczestniczą w zajęciach taneczno-teatralnych organizowanych przez Akademię Sztuk Scenicznych ACPA International.

 

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania stypendiów znajdują się w regulaminie [Regulamin]

 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium artystycznego [Załącznik nr 1]