O Akademii ACPA International

Idea powstania Akademii jako kompleksowego programu kształcenia tanecznego

Akademia Sztuk Scenicznych ACPA International w Łodzi powstała z myślą o kompleksowym procesie kształcenia tancerzy w Polsce. Naszym celem jest nie tylko doskonalenie umiejętności tanecznych, ale i otwieranie naszych podopiecznych na nowe wyzwania i wzbogacanie doświadczenia scenicznego i projektowego. Wierzymy, że tym samym ułatwiamy im wejście w życie zawodowe i stawianie pierwszych kroków na artystycznej drodze.
Główny profil działalności - klasy taneczne w liceum ogólnokształcącym
Wraz z Liceum Ogólnokształcącym - Szkołą Marcina Gortata w Łodzi prowadzimy klasy taneczne i taneczno-teatralne o dwóch zróżnicowanych programach oraz klasę musicalową. Naszym uczniom zapewniamy wszechstronne wykształcenie taneczne, poszerzając warsztat umiejętności o zajęcia aktorskie, wokalne i umuzykalniające oraz nadając im szerszy kontekst poprzez szereg przedmiotów teoretycznych związanych ze sztuką sceniczną. Program dydaktyczny zapewnia doskonały fundament do dalszego kształcenia na artystycznych i sportowych uczelniach wyższych, przy jednoczesnym zachowaniu balansu między przedmiotami ogólnokształcącymi.

Dla osób spoza Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Marcina Gortata w Łodzi umożliwiamy realizację programu otwartego, który obejmuje część przedmiotów artystycznych. To doskonałe rozwiązanie dla uczniów uczęszczających do szkół baletowych i innych liceów ogólnokształcących, którzy równolegle chcą rozwijać się w tańcu, śpiewie i aktorstwie. 
Program otwarty


Poza zajęciami regularnymi, zarówno dla naszych uczniów, jak i osób spoza klas tanecznych, celem integracji środowiska tanecznego, cyklicznie organizujemy także otwarte warsztaty taneczne z zaproszonymi gośćmi. Zapraszamy do zapoznania się z zakładką warsztaty.
Warsztaty