Liceum: klasa street dance


Klasa taneczna spec. street dance - Liceum Ogólnokształcące Szkoły Marcina Gortata w Łodzi
Klasa taneczna ze specjalnością street dance to klasa dla miłośników nowoczesnych stylów tańca, takich jak hip-hop, break dance czy house. To także doskonała okazja do połączenia tanecznych zainteresowań z nauką w liceum ogólnokształcącym oraz przepustka do podjęcia studiów zarówno artystycznych,  sportowych jak i humanistycznych. Naszym celem jest zachowanie balansu między przedmiotami ogólnokształcącymi i artystycznymi, tak aby nauka przebiegała dwutorowo i otwierała przed młodzieżą nowe możliwości zawodowe. Proces kształcenia wzbogacamy o uczestnictwo w projektach, takich jak realizacja teledysków czy pokazy taneczne.


Program zajęć uzupełniających:
Program zajęć artystycznych w klasie tanecznej obejmuje piętnaście godzin tygodniowo, w tym:

Przedmioty taneczne:
- przedmioty wiodące: hip-hop, break dance, taniec współczesny
- przedmioty uzupełniające i warsztaty: dancehall, popping, locking, house, commercial hip-hop, mody taneczne

Przedmioty twórcze:
- przemioty uzupełniające i warsztaty: podstawy montażu, podstawy pracy z kamerą, choreografia i kompozycja tańca


Przedmioty aktorskie i muzyczne:

- praca z kamerą, wyraz sceniczny, wprowadzenie do sztuki aktorskiej, elementarne zadania aktorskie, improwizacja, kontakt improwizacja, rytmika z umuzykalnieniem

 

Przedmioty gimnastyczne:
- przygotowanie motoryczne
- akrobatyka sportowa

Dodatkowe przedmioty teoretyczne:
- historia tańca

Wykłady zmienne:
- wacking, krump, capoeira

 

Warsztaty prozdrowotne:

- spotkania z psychologiem sportu

- spotkania z dietetykiem

- spotkania z fizjoterapeutą i masażystą

- higiena pracy tancerza

*Szkoła Marcina Gortata zapewnia uczniom możliwość stałego kontaktu ze specjalistami - fizjoterapeutą i psychologiem.Warto wiedzieć:
Edukacja zakończona jest kursem instruktora tańca zrealizowanym przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odział w Białej Podlasce. Niewątpliwie jest to doskonały krok do podjęcia pierwszej pracy zawodowej, a przede wszystkim merytorycznego przygotowania w zakresie nauczania tańca w przyszłości. Dla naszych absolwentów przewidujemy także program stażowy, jak również praktyki zawodowe.

Rekrutacja


Kurs instruktora tańca

Praktyki i staże taneczne


Poza regularnymi zajęciami, w Akademii Sztuk Scenicznych / Liceum Ogólnokształcącym Szkoły Marcina Gortata wspieramy młodzież w realizacji projektów choreograficznych. Dzięki działaniom Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel Hill oraz Meridian International Center nasi uczniowie raz w roku mają możliwość trenować pod okiem amerykańskich pedagogów. Aby dowiedzieć się więcej o naszych przedsięwzięciach, przejdź do zakładki aktualności lub projekty.

Projekty

 

 
Sylwetka absolwenta:
Uczeń kończący liceum w klasie tanecznej ze specjalnością street dance:

- posiada średnie wykształcenie oraz jest przygotowany do przystąpienia do egzaminu dojrzałości,
- może kontynuować naukę na wyższej uczelni, szczególnie o profilu sportowym lub artystycznym (wychowanie fizyczne, pedagogika kultury fizycznej, pedagogika tańca, taniec, choreografia, aktorstwo, aktor teatru tańca) lub innych kierunkach humanistycznych,
- posiada usystematyzowaną, wszechstronną i merytoryczną wiedzę z dziedziny tańca, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, a także przygotowanie aktorskie i muzyczne,
- ma za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe, uczestniczył w wielu projektach i audycjach,
- zdobył wiedzę z zakresu pedagogiki (w przypadku realizacji kursu instruktorskiego),
- przez ostatnie lata rozwijał swoją wrażliwość artystyczną, kreatywność i warsztat ruchowy, dzięki czemu potrafi świadomie kreować swoją tożsamość sceniczną.