Liceum: klasa musicalowa


Klasa musicalowa - Liceum Ogólnokształcące Szkoły Marcina Gortata w Łodzi
Klasa musicalowa otwiera przed młodymi adeptami sztuki scenicznej możliwość połączenia trzech dziedzin artystycznych: aktorstwa, tańca i śpiewu. W barwnym świecie musicalu młodzież zdobędzie nie tylko wszechstronne umiejętności wykonawcze, ale i solidną bazę teoretycznej wiedzy. Nauka w Akademii Sztuk Scenicznych umożliwia kształcenie w obszarze przedmiotów artystycznych, ale i realizację programu liceum ogólnokształcącego. To połączenie stwarza doskonałe okoliczności do podjęcia studiów w wyższych uczelniach na kierunkach artystycznych, sportowych i humanistycznych. Pozwala też na równoległe łączenie szkolnej edukacji z realizacją pasji do muzyki i tańca.


Podczas 4-letniej edukacji realizujemy program nauczania liceum ogólnokształcącego oraz program przedmiotów uzupełniających (15 godzin zegarowych tygodniowo).

 

 


Program zajęć uzupełniających:

 


Przedmioty taneczne:
- przedmioty wiodące: taniec klasyczny, taniec jazzowy i formy tańców nowoczesnych, mody taneczne (musical theater, broadway jazz, step, flamenco)
- przedmioty uzupełniające: taniec współczesny, hip-hop, polskie tańce narodowe


Przedmioty gimnastyczne:
- przygotowanie motoryczne: joga, pilates, akrobatyka sportowa


Przedmioty wokalne i teatralne:
- przedmioty wiodące: śpiew – piosenka i pieśń, interpretacja piosenki, piosenka aktorska, emisja głosu, rytmika i kształcenie słuchu
- przedmioty uzupełniające: impostacja, dykcja, wprowadzenie do sztuki teatru, elementarne zadania aktorskie w planie dramatycznym i plastycznym, praca nad rolą, techniki ruchu scenicznego, improwizacja ruchowa, świadomość ciała w pracy aktora tancerza, analiza dzieła muzycznego, podstawy pracy z kamerą, czytanie z nut, choreografia i kompozycja tańca

Dodatkowe przedmioty teoretyczne:
- historia tańca, historia teatru powszechnego
- musical - teoria i praktyka (wykład zmienny)

 

Warsztaty prozdrowotne:

- spotkania z psychologiem sportu

- spotkania z dietetykiem

- spotkania z fizjoterapeutą i masażystą

- spotkania z logopedą

- higiena pracy wokalisty i tancerza

- emisja głosu

*Szkoła Marcina Gortata zapewnia uczniom możliwość stałego kontaktu ze specjalistami - fizjoterapeutą i psychologiem.
Warto wiedzieć:Nauczycielami w klasach musicalowych są wykładowcy Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, nauczyciele Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi, absolwenci wyższych uczelni artystycznych i artyści polskich scen musicalowych.


Wiemy, że pierwsze kroki na drodze zawodowej są szczególnie ważne, dlatego umożliwiamy realizację kursu instruktora tańca podczas nauki w ostatniej klasie liceum, a także pomagamy w podjęciu praktyk i staży tanecznych w instytucjach kultury na terenie Łodzi.

Rekrutacja


kurs instruktora tańca

staże i praktyki taneczne

Nauka w Akademii Sztuk Scenicznych to także szansa na realizację projektów artystycznych i podejmowanie licznych inicjatyw z dziedziny sztuki scenicznej. Aby dowiedzieć się więcej o naszych przedsięwzięciach przejdź do zakładki projekty.

Projekty

 


Sylwetka absolwenta:
Uczeń kończący liceum w klasie musicalowej:
- otrzymuje średnie wykształcenie oraz może przystąpić do egzaminu dojrzałości,
- może podjąć studia na wyższej uczelni, szczególnie o profilu artystycznym lub sportowym (musical, wokalistyka, taniec, choreografia, aktorstwo, aktor teatru tańca, pedagogika kultury fizycznej, pedagogika tańca, wychowanie fizyczne) lub innych kierunkach humanistycznych,
- posiada usystematyzowaną, wszechstronną wiedzę z zakresu tańca oraz śpiewu - zarówno teoretyczną jak i praktyczną, a także przygotowanie aktorskie i muzyczne,
- ma za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe w pracy na scenie, uczestniczył w wielu projektach scenicznych i audycjach,
- zdobył podstawową wiedzę pedagogiczną (w przypadku realizacji kursu instruktorskiego),
- przez ostatnie lata rozwijał swoją wrażliwość artystyczną, kreatywność i warsztat umiejętności, dzięki czemu potrafi świadomie budować kreacje sceniczne.