Liceum: klasa taneczno-teatralna


Klasa taneczno-teatralna - Liceum Ogólnokształcące Szkoły Marcina Gortata w Łodzi
Wybór klasy taneczno-teatralnej to połączenie edukacji w liceum ogólnokształcącym z rozwojem warsztatu tanecznego i pasji do pracy na scenie. To także doskonały krok do podjęcia nauki na wyższych uczelniach, szczególnie o profilach artystycznych, sportowych i humanistycznych. Nauka w klasie taneczno-teatralnej w liceum tworzy możliwość poznania specyfiki pracy tancerza w teatrze tańca oraz wzbogaca ją o pierwsze doświadczenia w tym zakresie.


Program zajęć:Klasa o profilu taneczno-teatralnym obejmuje ramowy program nauczania liceum ogólnokształcącego oraz program przedmiotów uzupełniających (dodatkowych – w wymiarze 15 godzin zegarowych tygodniowo), w tym:

Przedmioty taneczne:
- przedmioty wiodące: taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec jazzowy, mody taneczne (modern jazz, contemporary, broadway jazz, musical theater, funk jazz)
- przedmioty uzupełniające: kontakt improwizacja, polskie tańce narodowe, formy tańców nowoczesnych: break dance, hip-hop, house.

Przedmioty teatralno-taneczne, teatralne i muzyczne:
- przedmioty wiodące: elementarne zadania aktorskie w planie dramatycznym i plastycznym, choreografia i kompozycja tańca (projekt choreograficzny)
- przedmioty i warsztaty uzupełniające: wprowadzenie do sztuki teatru, improwizacja ruchowa, praca nad rolą, podstawy reżyserii teatru inscenizacji i wyobraźni, teatr przedmiotu, budowa lalek, oświetlenie w teatrze, zajęcia wokalne i umuzykalniające, dykcja z impostacją, emisja głosu, analiza dzieła choreograficznego, techniki ruchu scenicznego, świadomość ciała w pracy aktora tancerza.

 

Przedmioty gimnastyczne:
- przygotowanie motoryczne
- akrobatyka sportowa

Zajęcia teoretyczne:
- historia tańca, wiedza o teatrze


Warsztaty prozdrowotne:

- spotkania z psychologiem sportu

- spotkania z dietetykiem

- spotkania z fizjoterapeutą i masażystą

- higiena w pracy tancerza

*Szkoła Marcina Gortata zapewnia uczniom możliwość stałego kontaktu ze specjalistami - fizjoterapeutą i psychologiem.


Podczas nauki oferujemy naszym uczniom szereg dodatkowych warsztatów tanecznych i aktorskich, obozy artystyczne z międzynarodową kadrą pedagogiczną, warsztaty z artystami Opery Bałtyckiej, Polskiego Teatru Tańca, Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Teatru Muzycznego w Łodzi oraz Teatru Wielkiego w Łodzi. Organizujemy także warsztaty taneczne i aktorskie prowadzone przez pedagogów Teatru Tańca Zawirowania w Warszawie, Częstochowskiego Teatru Tańca, Teatru Arlekin w Łodzi, Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Łódzkiego Teatru Tańca oraz Teatru Nowszego. Realizujemy również cykliczne sesje zdjęciowe (artystyczne portfolio), dzięki współpracy z jedną z największych Agencji Castingowych w Małopolsce, pośredniczymy także w otrzymaniu promocji do bazy aktorów, co powoduje, że nasi uczniowie mają dostęp do aktualnych castingów w perspektywie reklam, filmów, czy seriali.


Dzięki działaniom Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel Hill oraz Meridian International Center nasi uczniowie raz w roku mają możliwość rozwijać się pod okiem amerykańskich pedagogów - więcej informacji o tych przedsięwzięciach w zakładce aktualności.

 

Nasze liceum jest idealną propozycją dla wszystkich osób, które obok przygotowania do egzaminu maturalnego, poszukują możliwości rozwijania swoich umiejętności tanecznych i aktorskich w środowisku uczniów dzielących wspólne pasje oraz zainteresowania. Profil taneczno-teatralny jest też wspaniałym pretekstem dla tancerzy, którzy pragną w przyszłości zająć się nauczaniem tańca - 4-letnia edukacja kończy się bowiem uzyskaniem dyplomu potwierdzającego tytuł instruktora tańca, wydanego przez uczelnię wyższą, Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, oddział w Białej Podlasce. Kurs instruktora tańca stanowi doskonałą przepustkę do podjęcia pierwszej pracy zawodowej. Naszym absolwentom umożliwiamy także podjęcie stażu oraz realizację praktyk zawodowych.


Pedagodzy:

Nauczycielami w klasach taneczno-teatralnych są wykładowcy Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, nauczyciele Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi, absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, filia w Bytomiu, Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz tancerze Teatru Wielkiego w Łodzi.

 

Rekrutacja


Kurs instruktora tańca

Staże i praktyki taneczne

 


Nauka w Akademii Sztuk Scenicznych w Łodzi to nie tylko zajęcia przedmiotowe, ale też realizacja inicjatyw artystycznych i działań projektowych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, co robimy, przejdź do zakładki aktualności a następnie projekty.

projekty


Sylwetka absolwenta:
Uczeń kończący liceum w klasie taneczno-teatralnej:
- uzyskuje średnie wykształcenie oraz zgodne z podstawą programową przygotowanie do egzaminu dojrzałości,
- jest przygotowany do kontynuacji nauki na wyższej uczelni, szczególnie o profilu sportowym lub artystycznym (wychowanie fizyczne, pedagogika kultury fizycznej, pedagogika tańca, taniec, choreografia, aktorstwo, aktor teatru tańca) oraz na innych kierunkach humanistycznych,
- posiada usystematyzowaną i merytoryczną wiedzę z zakresu różnych form tańca, przygotowanie aktorskie i muzyczne,
- posiada pierwsze doświadczenia w zakresie pracy na scenie i uczestniczenia w audycjach,
- poznał podstawy pracy pedagogicznej (w przypadku realizacji kursu instruktorskiego),
- przez ostatnie lata rozwijał swoją wrażliwość artystyczną, kreatywność i warsztat ruchowy,
- potrafi świadomie kreować swoją tożsamość sceniczną.