FAQ

1.       Czy jeśli mieszkam poza Łodzią, szkoła pomaga mi znaleźć możliwość zakwaterowania?

Nasze uczennice w tej chwili mieszkają w Bursie Artystycznej i w Bursie nr 11, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie. W Łodzi jednak istnieje wiele możliwości zakwaterowania dla uczniów i studentów, między innymi bursy, których listę przedstawiamy poniżej:

Bursa Artystyczna przy ulicy Rybnej 11abc

Bursa nr 11 przy ulicy Drewnowskiej 153/155

Bursa nr 12 przy ulicy Podgórnej 9/11

Bursa szkolna Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przy ulicy Henryka Rodakowskiego 16

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego przy ulicy Gabriela Narutowicza 122


 


2.       Czy jeśli mieszkam za granicą  i nie znam języka polskiego mogę rozpocząć naukę w szkole?
Oczywiście istnieje taka możliwość. Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Marcina Gortata w Łodzi wszystkim uczniom zapewnia również dodatkowe zajęcia i możliwość nauki języka polskiego.

 


3.       Ile lat trwa edukacja w liceum ogólnokształcącym i jakie obejmuje przedmioty?
Edukacja trwa 4 lata i obejmuje przedmioty realizujące obligatoryjny program zajęć ogólnokształcących oraz około 20 godzin lekcyjnych zajęć artystyczno-sportowych tygodniowo - czyli 15 godzin zegarowych.

Dowiedz się więcej o programie zajęć

 


4.       Ile kosztuje nauka w szkole?
Edukacja w Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Gortata w Łodzi jest bezpłatna. Obowiązuje składka członkowska dotycząca zajęć artystycznych i sportowych, która pokrywa około 50% kosztów, druga część pochodzi z dofinansowania ze szkoły. Czesne za zajęcia artystyczne i sportowe na I i II roku wynosi 500 zł za miesiąc, natomiast na III i IV roku - 650 zł za miesiąc (miesiące wakacyjne: I i II rok - 250 zł za miesiąc, III i IV rok - 350 zł za miesiąc). 

 

 

5.       Czy będąc uczniem klasy taneczno-teatralnej lub klasy tanecznej mogę tańczyć również w innym zespole tanecznym?


Tak, oczywiście. Nie chcemy w żaden sposób ograniczać rozwoju naszych uczniów.

 


6.       Czy szkoła przygotuje mnie do egzaminów na wyższe uczelnie artystyczne?
Jednym z naszych celów jest pomoc w przygotowaniu do egzaminów na wyższe uczelnie artystyczne oraz do audycji na przeróżne przedsięwzięcia kulturalne. Organizujemy także praktyki i staże w teatrach, szkołach tańca i domach kultury.
 


7.       Czy mogę zostać instruktorem tańca kończąc klasę o profilu tanecznym lub taneczno-teatralnym?
Kurs instruktora tańca jest realizowany dla wszystkich specjalności. Więcej informacji znajduje się w zakładce:

Kurs Instruktora Tańca
 


8.       Na jakie uczelnie mogę zdawać po ukończeniu liceum?
Naszym celem jest stworzenie sytuacji edukacyjnej, dzięki której uczniowie będą mieli możliwość zdobycia umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej w charakterze instruktora tańca oraz kontynuowania nauki na uczelniach sportowych i artystycznych (wychowanie fizyczne, pedagogika kultury fizycznej, pedagogika tańca, taniec, choreografia, aktor teatru tańca, aktorstwo) oraz na innych kierunkach humanistycznych.
 


9.       Czy w pełni zrealizuje program liceum ogólnokształcącego?
Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Marcina Gortata w Łodzi realizuje program liceum ogólnokształcącego w pełnym wymiarze godzin.
 


10.   Na czym polega współpraca Akademii Sztuk Scenicznych z Liceum Ogólnokształcącym - Szkołą Marcina Gortata?
Program zajęć realizowany jest przy współpracy trzech podmiotów. Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Marcina Gortata w Łodzi realizuje program liceum ogólnokształcącego w pełnym wymiarze godzin, a Akademia Sztuk Scenicznych wraz z Klubem Sportowym Ad Astra realizują program artystyczno-sportowy.
 


11.   Ile godzin treningów zapewnia mi szkoła?
Szkoła realizuje około 20 godzin lekcyjnych uzupełniających zajęć artystycznych i sportowych tygodniowo.
 


12.   Czy przedmioty artystyczne znajdują się na świadectwie ukończenia szkoły?
Średnia ocen z przedmiotów artystycznych i sportowych znajduje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 


13.   Kim są pedagodzy klas tanecznych?
Pedagogami klas tanecznych są absolwenci wyższych uczelni artystycznych i sportowych. To byli soliści Teatru Wielkiego w Łodzi, wykładowcy Akademii Muzycznej w Łodzi oraz nauczyciele Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella, absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej w Łodzi oraz Uniwerystetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.