Aktualności
23 lutego '24

Wyniki Stypendium Artystycznego

Wyniki Stypendium Artystycznego

Za najlepsze wyniki, zarówno z przedmiotów artystycznych jak i szkolnych, Akademia Sztuk Scenicznych ACPA International i Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Marcina Gortata przyznały stypendia artystyczne uczennicom Marii Sobczak oraz Zuzannie Gut. Stypendia przyznano na podstawie wyników z egzaminu artystycznego kończącego pierwszy semestr, oceny prezentacji indywidualnych choreografii, aktywności na zajęciach artystycznych i sportowych, osiągnięć w dodatkowych działaniach oraz średniej ocen z przedmiotów ogólnokształcących, uwzględniając również opinię wychowawcy.


Nagrodę finansową za całokształt pracy artystycznej otrzymała Zosia Zaleśna.


Wszystkim dziewczętom serdecznie gratulujemy!

Wstecz