Aktualności
12 czerwca '23

Egzamin końcoworoczny

Egzamin końcoworoczny

W zeszłym tygodniu nasze uczennice przystąpiły do ostatecznych sprawdzianów z tańca klasycznego, mód tanecznych, tańca współczesnego, elementarnych zadań aktorskich, impostacji z dykcją, hip-hopu, interpretacji piosenki. Dziewczęta starające się o stypendium zaprezentowały również autorskie choreografie.

Gratulujemy bardzo serdecznie wszystkim uczestniczkom oraz dziękujemy za trud włożony w przygotowania!


Dziękujemy również wykładowcom za ten pracowity rok!


Koniec roku już blisko, ale my nie zwalniamy tempa, gdyż przed nami między innymi jeszcze praktyki zawodowe w Teatrze Pinokio, wycieczka, gala końcoworoczna w Teatrze Nowym… Na pewno nie będzie nudy!

Wstecz