Aktualności
27 marca '23

Wydział Teatru Tańca w Bytomiu (AST Kraków)

Wydział Teatru Tańca w Bytomiu (AST Kraków)

Wydział Teatru Tydzień temu Dyrektor naszej Akademii - Aleksandra Levy - podpisała porozumienie - umowę o współpracy z Akademią Sztuk Teatralnych w Krakowie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu - dzięki czemu, w ramach poszerzenia horyzontów, nasi uczniowie mają możliwość zrozumienia na czym polega praca na tej specjalności oraz co jest istotne w perspektywie egzaminów na studia. 

Podczas ostatniego spotkania uczniowie wzięli również udział w zajęciach wraz ze studentami specjalności aktor teatru tańca, otrzymali także wiele istotnych informacji dotyczących nauki na wydziale i samych egzaminów.

 

 Za możliwość udziału w zajęciach dziękujemy Dziekan Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych w Bytomiu dr hab Monice Jakowczuk. 

Podziękowania składamy także na ręce prowadzących - dziękujemy dr Annie Piotrowskiej, dr Sylwii Hefczyńskiej- Lewandowskiej, mgr Marcie Skowiera - Wantulok. 

Wstecz